20e Colloquium Neerlandicum Agenda

15:30 - 16:00
Locatie: MSI 01.23
LitLab: een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek. Mogelijkheden voor de internationale neerlandistiek
Els Stronks, Feike Dietz, Lucas van der Deijl
Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland

In oktober 2016 werd LitLab gepubliceerd, een ‘digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek’.i De website bevat momenteel negen digitale ‘proeven’, lessenreeksen, waarin bovenbouwleerlingen onderzoek leren doen naar Nederlandse (literaire) teksten. De proeven zijn gebaseerd op recent academisch onderzoek en maken gebruik van teksten, databanken en tools die dankzij digitalisering beschikbaar zijn gemaakt, zowel binnen als buiten de neerlandistiek.ii Behalve deze proeven biedt LitLab een uitgebreide handleiding voor het schrijven van een profielwerkstuk over literatuur. iii Ook is er een werkvorm in ontwikkeling, waarin leerlingen in een interactieve spelvorm en vanuit een onderzoekende houding praten over een gelezen tekst. LitLab stelde zich in eerste instantie tot doel de verbinding te versterken tussen het schoolvak Nederlands (zoals dat gedoceerd wordt in Vlaanderen en Nederland) en de academische bestudering van de Nederlandse taal en cultuur.iv Daarnaast beoogde LitLab in de behoefte aan domein-overstijgend onderwijsmateriaal te voorzien, waarin leerlingen tegelijkertijd lees-, schrijf-, en argumentatievaardigheden ontwikkelen én vakinhoudelijke kennis opdoen.

Nu de didactiek en de vorm van LitLab via verschillende evaluatiesv verbeterd en gevalideerd zijn, ontstaan er kansen voor de inhoudelijke verbreding van het lesmateriaal met het oog op gebruik van LitLab in andere onderwijscontexten dan het Vlaamse en Nederlandse voortgezet onderwijs. Het doel van deze workshop is daarom enerzijds het faciliteren van een discussie over de toepassing van LitLab door academische opleidingen Neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen en anderzijds het stimuleren van samenwerkingen. Tijdens de sessie zal de redactie LitLab demonstreren en de vakdidactische kaders van het laboratorium toelichten.

Daarna zullen de deelnemers discussiëren over ten minste twee centrale vragen:
1. Welke mogelijkheden voor didactisering biedt LitLab voor de internationale Neerlandistiek?
2. Welke thema’s, onderwerpen en publicaties zouden in LitLab opgenomen moeten worden om deze onderwijsomgeving interessant te maken voor de internationale neerlandistiek?

i. https://litlab.nl. LitLab werd gefinancierd met een subsidie van het Universitair Stimuleringsfonds Onderwijs van de Universiteit Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het is organisatorisch geadopteerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
ii. Een greep uit de digitale materialen, waarvan LitLab gebruikmaakt: de Liederenbank van het Meertens Instituut, de DBNL, de digitale topstukken van de KB, de Personagebank, de Ngram viewer van de DBNL, YouTube etc.
iii. https://litlab.nl/pws/
iv. Zie o.a.: Dijk, Y. van, Oostendorp, M. van, Vaessens, T., & Verhagen, A., Maak vak Nederlands eens aantrekkelijker in: NRC Handelsblad 2015, 9 december; Manifest Nederlands op School: Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat in: Levende Talen Magazine 103 2016, 2: 38; Bonset, H. Wat is er mis met het Manifest Nederlands op School? in: Levende Talen Magazine 103 2016, 3: 36–37. Grezel, J.A., Ons mooie vak moet uit het verdomhoekje. Docenten en vakdidactici over het Manifest Nederlands op School in: Levende Talen Magazine 103 2016, 5: 4-9; Richters, J. Onderwijs 2032: waar staan we nu? in: Levende Talen Magazine 104 2017, 5: 45.
v. LitLab werd getest in 11 verschillende klassen van 4 verschillende middelbare scholen in Nederland en is daarnaast geëvalueerd door wisselende groepen van in totaal 38 docenten Nederlands in 3 workshops.


Sessie:
Onderzoek in beweging didactiek
Presentator(s):
Lucas van der Deijl
Onderwerp:
Didactiek
Presentatietype:
Onderzoek in beweging
Locatie:
MSI 01.23
Datum:
dinsdag, 28 augustus 2018
Tijdstip:
15:30 - 16:00